Skip to content

จันท์ซีฟู้ด

สดใหม่ หอมอร่อย จากทะเลจันทบุรี

เมนูทะเล

 • ปู

  ข้าวผัดปู

  ฿240.00 Add to cart
 • กุ้ง

  ข้าวผัดกุ้ง

  ฿220.00 Add to cart
 • กุ้ง, กุ้งแม่น้ำ

  กุ้งแม่น้ำเผาผ่า

  ฿480.00 Add to cart
 • กุ้งขาว

  กุ้งขาวอบเกลือ

  ฿250.00 Add to cart
 • กุ้ง, กุ้งก้ามกราม

  กุ้งก้ามกรามเผา

  ฿350.00 Add to cart
 • กรรเชียงปูม้า, ปู

  กะเพราปู

  ฿280.00 Add to cart